Blev hun krænket?

I de forløbende dage har man kunne læse om hvordan Sofie Linde efter sigende skulle være blevet krænket for gud ved hvor lang tid siden. Der er bare den detalje at hun faktisk ikke rigtig vil fortælle hvem det var der skulle have gjort det.

Der er to meget gode grunde til at stille spørgsmål til rigtigheden i hende udtalelser. For det første gør hun det i det mest offentlige forum hun kunne finde med baggrund i Comedy og samtidig med at hun annoncerer at hun er gravid. Hvorfor vælge netop den kombination når historien intet har med hendes graviditet at gøre? Det må rejse tvivlen om det bare var en gimmick der gik for langt.

For det andet er det jo ganske påfaldende at hun samtidig indrømmer at der er en politisk agenda bag “afsløringen” nemlig at hun mener metoo bevægelsen er gledet for meget i baggrunden. Det er mistænkeligt at hun på den baggrund nægter at fortælle hvem det måtte være men i stedet mistænkeliggøre alle mandlige chefer hos hendes tidligere arbejdsgiver og hendes nuværende arbejdsgivers største rival på medie marked i Danmark. Var tanken at hun kunne hæve fokus på metoo og at hendes fortællinge så gled under medie radaren med annonceringen af hendes graviditet?

Tilsammen tegner det et billede af et politisk religiøs korstog for metoo uden hold i virkeligheden og det er skadeligt på så mange planer ikke mindst for dem der virkelig bliver krænket og afpresset.

Men det værste kommer måske senere, for hvis det er en gimmick der er gået galt kan man frygte at hun senere vil føle sig presset til at navngive en chef i DR som krænker. Det er jo noget vi ser omkring påståede voldtægter, hvor en nødløgn om voldtægt pludselig medfører at uskyldige bliver anklaget når løgnen begynder at blive undersøgt som en voldtægtssag. Det er desværre sjældent disse sager når mediernes interesse men der er dog enkelte som når medierne.

https://www.berlingske.dk/samfund/kvinde-doemt-for-at-lyve-om-voldtaegt

https://www.dr.dk/ligetil/indland/doemt-til-behandling-lyve-om-voldtaegt

https://www.tvmidtvest.dk/skive/19-arig-anmeldte-en-voldtaegt-der-aldrig-var-sket

Under alle omstændigheder er det jo mærkeligt at hun tydeligvis har tænkt denne “afsløring” igennem inden hun gik på scenen og så vælger at mistænkeliggøre så mange mænd fremfor at udpeget “gerningsmanden”. Igen må man spørge, er det et politisk korstog for metoo? Det ligger jo i forlængelse af meget at det vi har set fra bevægelsen. Anklag alle mænd, så ingen af dem kan deltage i en ærlig debat om fakta. Bevægelsen har jo direkte et slogan om at man skal tro på kvinder og dermed underforstået ikke tro på mænd.

En påstand som i sig selv er ganske uhyrlig. I lovgivningen har det i mange år været sådan at man som udgangspunkt tror på den anklagede og forsøger at bevise anklagens rigtighed. Det har i langt over 100 år været sådan vores retssystem har virket. Uskyldig til bevist skyldig har været den røde tråd. Men når det kommer til kvinders anklager vil metoo have den bevisbyrde vendt om og det lykkes desværre i mange tilfælde.

Kan man så tro på Sofie Linde’s historie? Objektivt må man sige at der ikke er nok detaljer til at tro på den i den sammenhæng den er bragt. Hun har for meget at vinde og det at hun vælger en så offentligt forum og er for uklar på detaljerne taler i den grad for at det er et gimmick. Det ligner for meget så mange andre politiske historier som bruges til at styrke politiske holdninger og styre debatten. Bare tænk på fattig-Carina, Dovne-Robert og andre.

Faktisk havde Kommunikations Forum en artikel i den anledning tilbage i 2016, som alle bør læse i lyset af BLA, metoo og andre bevægelser. https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Kontanthjaelpsloftet-som-offerkommunikation

Her er hvad jeg ikke forstår

https://nyheder.tv2.dk/2020-05-28-25-aarig-fortaeller-saadan-oedelagde-porno-mit-sexliv

Hvordan kan det være at de samme personer ikke har problemer med at skille virkelighed og fantasi når det kommer til andre dele af livet?

Det kan vel ikke alene dreje sig om uddannelse og lignende når de godt kan se forskel på Morten Korch og den virkelige verden. Eller hvad med de generationer som havde deres ugebladsnoveller, kærlighedsromaner o.s.v.? De kunne jo også i sidste ende godt finde ud af at det ikke var virkelighed.

Selv voksede jeg op med science-fiction, Lucky Luke, Alfred Hitchock og de tre detektiver og havde aldrig problemer med at skille virkelighed fra fantasi og jeg kender ingen der har haft den slags problemer. Så spørgsmålet er jo om disse personer er specielt dumme eller bare har brug for en undskyldning for deres dårlige liv og porno er et nemt offer, som få vil forsvare.

De havde kun kysset et øjeblik, og hun havde hverken sagt eller vist med sit kropssprog, at det var det, hun var klar på nu.

Her er så spørgsmålet – Hvorfor er det automatisk pornoens skyld at unge ikke kommunikere? Det er jo ikke anderledes i dyreverdenen, hvor der så vidt jeg ved ikke er en pornoindustri. Alle pattedyr har den indlæringskurve og ingen er på bølgelængde i første forsøg. Hvorfor forventer kvinder at det er anderledes hos mennesker? Hvem er det der har en urealistisk forventning og hvor ligger skylden, hvis der er nogen der har skylden. Hvem har bildt disse kvinder ind at de ikke vil opleve fejlslagne første forsøg? Er det alene porno eller skal vi ikke se en hel del bredere på skyldsspørgsmålet?

Vi kan jo starte med den aseksuelle Barbie og tanken om den perfekte verden. Eller hvad med alle de serier rettet mod kvinder hvor mænd automatisk ved nøjagtig hvad kvinder føler og mener og altid bare gør nøjagtig det det rigtige på de helt rigtige tider. Hvad med alle de urealistiske første elskere som kvindelitteraturen er fyldt med?

For nogle år siden var den store kvindelitteratur “Fifty shades of Grey”. Den problemplaget mand som var rig, verdens bedste elsker og nøjagtig så farlig at den uerfarne kvinde med nød og næppe kunne styre ham. Ja, lad os tale om pornoens skadelige stereotyper…

BT Covid-19 dækning

https://www.bt.dk/samfund/laege-vibeke-manniche-jeg-havde-ret-omkring-coronahysteriet

I dag kan man så igen i et dansk medie læse en artikel som aldrig burde være bragt.

BT bringer ovenstående artikel af Karoline Lerche Nielsen uden at kvalificere dens åbenlyse mangler, så her er en stor mangel i artiklen. DEN BYGGER PÅ EN FEJLSLUTNING!

Sagen er den at Vibeke Manniche på ingen måde realistisk kan komme med eller påvise rigtigheden af hendes konklusion. Denne form for fejlslutning går under betegnelsen Texas sharp shooter falacy.

For dem der ikke måtte være bekendt med udtrykket er den korte forklaring her. Texas sharp shooter betyder at man skyder først og derefter tegner målskiven med skuddet i centrum og udråber sig selv som exceptionel skytte.

Og det er netop hvad Vibeke Manniche gør i artiklen. Hun kan ikke vide hvordan udvikling ville være gået hvis man havde fulgt hendes “anbefalinger”, for den udvikling vi ser i dag skyldes jo en helt anderledes tilgang.

»Vi kom aldrig tilnærmelsesvis tæt på det skrækscenarie, som regeringen fremsatte. De var styret af frygt,« siger Vibeke Manniche.

Det kan hun som sådan have ret i, men når vi aldrig kom i nærheden af skrækscenariet er den eneste påviselig årsag jo at man netop lukkede landet ned. Når man ser mod andre steder hvor der ikke blev lukket er situationen jo en helt anden.

Landet blev lukket ned på baggrund af frygten for, at sundhedsvæsenet skulle bryde sammen. Det holdt ikke stik. Vi har ikke været i nærheden af noget, der skulle nedbryde vores sundhedsvæsen. Vi kunne have gjort rigtigt meget for at holde udbruddet nede uden at lukke landet ned.

Igen vælger Vibeke Manniche sine mål efter skuddet er skudt og ser bort fra alt der ikke passer i hendes fortælling. Som læge burde hun være bedre uddannet i kritisk rapportering og videnskabelige metoder.

Direkte spurgt om hvordan de kunne gå så galt i andre lande svare hun

»Det kan der være rigtig mange gode grunde til. Jeg har holdt mig til at vurdere de forhold, jeg har forstand på. Nemlig den danske situation og taget udgangspunkt i tallenes udvikling, den forventede sæsonvariation og den videnskabelige dokumentation.«

Og her burde Karoline Lerche Nielsen så være trådt i karakter som journalist frem for “mikrofonholder” Det er tydelig at Vibeke Manniche ikke udtaler sig fra et lægefagligt hensyn men ud fra en personlig holdning som intet har med videnskab eller lægefaglig vurdering at gøre. Holdningen er ikke bygge på videnskabelig dokumentation, for man kan ikke frit vælge sin dokumentation i videnskaben uden at redegøre for hvorfor den ikke tages med.

Dette er en anden velkendt fejlslutning kaldet Cherry picking fallacy, hvor man udvælger netop de fakta der understøtter ens tese og ser bort fra dem der peger på noget andet. Her ser Vibeke Manniche åbenlyst bort fra de Italienske fakta alene fordi de ikke passer med hendes historie.

Den slags er journalister uddannet til at finde. Det er første års lærdom for journalist studerende og det er ikke journalister eller redaktører værdigt at lade så grelle ting glide igennem. Hvad skal man med en vagthund, når den ikke gør ved indbrud?

SAS og virkeligheden

I disse dage kan man læse hvordan SAS og andre flyselskaber er i krise.

Man kan have ond af de enkelte medarbejdere men skal man have ond af virksomhederne?

Selv har jeg ikke særlig ond af netop SAS. Jeg havde allerede inden covid-19 bestemt mig til ikke fremover at rejse med SAS og det har ikke ændre sig, tværtimod.

Med udsigt til et forår og en sommer med mere eller mindre lukkede grænser er jeg stadig fast besluttet på at udforske den særlige Skandinaviske kultur som SAS får ganske få måneder siden påstod i deres reklame ikke findes.

Skal du have genopfrisket debatten så er her et par links:
https://www.dr.dk/nyheder/indland/sas-om-omdiskuteret-reklame-vi-staar-fuldstaendig-paa-maal-de-budskaber
https://www.dr.dk/nyheder/penge/casper-schroeder-om-sas-video-de-er-vadet-ind-i-et-minefelt

Der kan siges mangt og meget om den og de efterfølgende tilpassede reklamer men det er ikke det det drejer sig om for mig her. Det er sikkert rigtigt at intet af det nævnte er opfundet i Skandinavien men i sidste ende er det ikke så meget hvor ting er opdaget eller opfundet er er af betydning. Det der skaber kultur er hvordan forskellige lande/områder o.s.v. tager dem til sig og bruger dem.

Vikingerne var ikke de første til at benytte træ til både. De var heller ikke de første til at bruge sejl eller årer. Men de fleste vil vel være enige om at Vikingerne gennem deres brug af træbåde, sejl og åre udviklede en særlig kultur og en særlig måde at bruge de opfindelser på. En kultur som blev skabt i Skandinavien og udbredt over det meste af den kendte verden.

For mig er der ingen tvivl om at kultur netop ikke skabes i det fremmede men i den dagligdag der udleves hvor man er. Man skal også være sig bevist om ikke alt fremmed kultur man tager til sig er af det gode.

Nu sidder nogen og tænker Muslimer og få fråde om munden, men her tænker jeg f.eks. på Hollænderne og den “danske” tradition med at slå katten af tønden. Det var hollændere der tog den tradition med til Amager og udbredte den der i 1500 tallet, men der skulle gå ca. 300 år før vil holdt op med at bruge levende katte i tønderne.

Hvad har det så med SAS og virkeligheden at gøre? Måske ingen ting og måske alt. Det afhænger jo af hvor mange der i den kommende tid som mig vil undgå SAS og rejse lokalt og måske find eller genfinde deres egen kultur i stedet for at fare verden rundt efter nye eksotiske oplevelser.

Der er jo også den virkelighed at på ganske få uger forbedrede luft miljøet sig i verden og i stedet for at tale om at begrænse luftforureningen står vi overfor at tale om igen at begynde at forurene som før, når tingene engang begynder at normalisere sig. Hvor meget kommer det til at betyde for rejselysten og dermed bl.a. SAS?

Hvor mange virksomhedsrejser vil fremover forsvinde fordi gevinsten ved videomøder har vist sig stor? Der er ingen tvivl om at SAS og rejsebranchen som helhed kan vågne op til en meget anden virkelighed ikke kun på kort sigt men også på den lidt længere bane. Allerede inden covid-19 var slow turisme så småt begynd at være en trend og spørgsmålet er om der nu sætte ekstra skub i den trend og om den bliver mere lokal.

Slow turisme: Gør det i den rigtige hastighed, ændr din indstilling til hastighed, søg kvalitet fremfor kvantitet.

Manipuleret virkelighed

Husk i disse tider at også danske medier manipulere med virkeligheden i deres historier.

Tag f.eks. Ekstrabladet.dk her. Deres “Vilde billeder” er alle taget om morgenen eller tidlig formiddag, hvor de er sikre på at der er få mennesker på gaderne.

Se de tydelige tegn der er i billederne. De lange skygger, den lette dis, mørkt vand, rød/gult lys o.s.v.

Bemærk også hvordan de tydeligvis bevist har undgået at tale om tidspunkterne for billederne, noget man normalt vil fremhæve hvis man vil dokumentere begivenheder.

Nu er eksemplet fra Ekstrabladet, men de er desværre langt fra ene om den disciplin. Denne billede artikel var bare meget tydelig. Men der findes ikke et dansk medie der ikke har brugt den slags virkemidler, heller ikke i denne situation.

I disse #covid-19 tider er det beklageligt at dansk presse ikke kan dy sig for at manipulere på denne måde. De burde være nyhedsformidlere for myndighederne og være danskernes vagthunde for at myndighederne beskriver situationen så klart som muligt.

Men hvad skal man tro på, når de der skal formidle “sandheden” gang på gang tages i a manipulere samme “sandhed”? Står danskerne som sild i en tønde som pressen også har beskrevet eller er gaderne tomme? Er alle lagre af beskyttelsesmidler tømte eller er produktionen så stor at vi eksporterer dem?

Den journalistiske virkelighed er desværre ikke bedre i disse krisetider end på hvilken som helst anden dag og det er meget beklageligt og noget vil alle bør være opmærksom på.

Som altid skal mediernes historier altså underlægges kritik og man må selv gå på myndighedernes officielle hjemmesider for at sikre sig så korrekt information som muligt. Det kan man tydeligvis ikke få fra medierne.

SF og Kagerne

Det er vist ikke nogen hemmelighed at SF igen førte en politik som endte med at gå i kage for dem. Denne gang helt bogstavligt.

Man må grine af at SF som for kort tid siden var så forarget over at Inger Støjberg fejerede en politiks sejre nr. 50, hvor udenlandske Imamer fik pligt til at få undervisning i dansk lov inden de kunne forkynde i Danmark, med kage. En sejer som jo ikke var hendes alene men vedtagelsen af et lovforslag som et flertal i folketinget havde stemt igennem.

I denne uge fejrede SF og mere specifikt formanden Pia Olsen Dyhr så “sejren” over Uber med en tilsvarende kage. En sejer over et firma SF har betegnet som snylter og tyv.

Læs resten

Opfølgning på Windows 10

I Januar 2016 skrev jeg om MS Windows 10 og hvordan jeg oplevede den manglede det sidste for at være rigtig klar.

Det tog lidt længere tid end jeg havde forventet, men i dag vil jeg sige problemerne er løst. Windows 10 fungerer nu på de maskiner jeg har den installeret på uden væsentlige udfordringer.

Jeg bliver aldrig den store tilhænger af Windows men Windows 10 er faktisk den bedste version jeg endnu har haft kørende. Jeg foretrækker til en hver tid Linux i forskellige afskygninger undtagen til spil, men Microsoft er faktisk kommet et stykke frem med Windows 10.

Endnu en misforstået ydelse.

Jannik Poulsen kører taxa i og omkring Roskilde. Han oplever hver uge, hvordan folk misbruger taxa-ordning til biografture og restaurantbesøg.

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-04-15-taxachauffoer-koerer-folk-i-biografen-paa-kommunens-regning

Der er bare den krølle på historien at det netop er det ordningen er lavet til. Den skal være med til at sikre at handikappede kan deltage i det sociale liv i samfundet.

“Flextrafik omfatter kun kørsel til fritidsformål som eksempelvis besøg hos familie og venner, indkøb og kulturelle aktiviteter. Kørsel til behandling eller terapi hos eksempelvis lægen, hospitalet, fysioterapeuten eller tandlægen udføres ikke af Flextrafik.”

http://hjaelpemidler.roskilde.dk/moviaflextrafik.asp

Læs resten

Oplevelser med MS Windows 10

I December 2015 tog jeg springet til Windows 10. Min overgang fra Windows 7 til Windows 10 har langt fra været let og problemfri. I øjeblikket overvejer jeg alvorligt om jeg ikke går tilbage til Windows 7 for at undgå de problemer jeg oplever. Her er nogle af dem i punktform:

  • Nvidia drivere er ikke stabile. Skiftende opløsninger tilgængelige
  • Egde tager kontrol med .htm og html filer selv om jeg har sat Firefox som default browser. Jeg har prøvet med binding på program niveau og på filniveau. Det holder ikke mere end 2-3 timer eller til næste genstart. Dette er opstået efter en Windows opdatering imellem jul og nytår.
  • Som med Edge er det med mp4 o.a. at Film & TV programmet tager kontrol.
  • Forsøger jeg at arbejde med filer i et bibliotek hvortil der f.eks. Downloades til opdaterer visningen så hurtigt at man ikke kan arbejde med filerne. Løsningen er at oprette et underbibliotek og så flytte filerne ind der og arbejde på dem og når man er færdig så flytte dem tilbage til hovedbiblioteket.
  • Efter opdatering til Windows 10 fejler Internet sider og skal så genindlæses med F5. Om det er et Windows 10 problem eller om jeg samtidig har fået et problem med min Internetforbindelse er pt. Uklart. Det virker dog lidt søgt at der netop samtidig med skiftet til Windows 10 skulle opstå problemer med min Internet forbindelse.
  • Desktoppen hænger 20-30 sek. med jævne mellemrum.

Der største problem er at Microsoft ikke er på nettet med løsninger på de problemer folk skriver til dem. Det er en problemstilling der altid har været med Microsoft. Man er som bruger henvist til tredjeparts fora som endnu ikke er på plads med Windows 10 løsninger.

Det gør at Windows 10 endnu ikke er rigtig klar til almindelige brugere og der efter min vurdering vil gå i hvert fald  6-7 måneder før alle drivere er endeligt på plads og de mest almindelige fejl har løsninger gennem opdateringer, på nettet eller workarounds man kan bruge.

Side24 har været nede nogle dage.

Som enkelte har bemærket har hjemmesiden været nede i nogle dage. Det var helt min egen skyld, da jeg kom til at save grenen jeg sad på over. 🙂

Da jeg skulle tage en sikkerhedskopi fik jeg slettet et par vigtige filer så hjemmesiden gik i sort. Da jeg så ville bruge uheldet til at lave lidt tiltrængt oprydning gik det helt galt og jeg fik slettet for meget i den tilhørende database.

Det har derfor taget lidt tid at få samlet op på alle de løse ender og lagt systemet rigtigt op igen og forhåbentlig med alle sider m.v. på plads.