IT generelt

Her er en samling af mere generelle artikler om it. Det er en broget samling af opsamlet viden taget fra forskellige sammenhæng. Forvent ikke en rød tråd mellem de forskellige tekster.

Alle artikler her vil have det til fælles at de alle omhandler ikke system spefikke ting om IT.