Mailopsætning

Brugernavn: <email navn>@side24.dk

Indgående mail
IMAP-mailserver: imap.gigahost.dk Port 993
Forbindelssikkerhed: SSL/TLS
Godkendelsesmetode: Krypteret adgangskode

Alternativt kan man bruge:

IMAP-mailserver: imap.gigahost.dk Port 143
Forbindelssikkerhed: ingen
Godkendelsesmetode: almindelig adgangskode

pop3-mailserver: pop3.gigahost.dk
SSL-krypteret: port 995
Ukrypteret: port 110

Udgående mail
SMTPserver: smtp.gigahost.dk Port 587
Forbindelssikkerhed: STARTTLS
Godkendelsesmetode: almindelig adgangskode

Eller

SMTPserver: smtp.gigahost.dk Port 465
Forbindelssikkerhed: SSL/TLS
Godkendelsesmetode: Krypteret adgangskode