IT standarder lock-in eller åbent marked?

I de seneste år har en række IT professionelle talt meget for at staterne rund om i verden begynder at kræve åbne IT standarder. Politikerne på den anden side er tøvende og uvillige til at tage den beslutning, da det på kort sigt ser ud til at være et bekostelige valg og dele af de store etablerede IT leverandører taler kraftigt imod et sådanne tiltag.

Hvorfor er åbne standarder pludselig blevet sådan et varmt politisk emne? For at forstå det må vi se lidt på hvor standarder kommer fra.

Standarder som vi kender dem i dag starter rigtigt med den industrielle revolution. Hver industri virksomhed bliver god til billigt at lave et stort antal ens enheder, mens det bliver dyrt at lave mange forskellige enheder. Hvis man ønsker at lave f.eks. en bil køber man altså de enkelte dele hos mange forskellige virksomheder og laver kun selv få af de nødvendige dele og samler bilen. Det bliver altså nødvendigt at samarbejde om hvordan de enkelte dele skal se ud, for at det hele kan passe sammen og industrien begynder at samarbejde om at lave standarder. Standarder er altså en besparelse for industrien og meget tidligt opstår det man i dag kalder de-facto standarder, altså standarder bestemt af den eller de største virksomheder inden for en given branche.

Hvorfor er IT standarder så blevet et politisk emne?

En af forklaringerne er at hvor det var en besparelse i industrien er det en konkurrence parameter for IT virksomheder. Store IT producenter har ingen interesse i at samarbejde, da manglen på standarder giver dem en mulighed for lock-in af den enkelte kunde. Der er ingen besparelse i at lave fælles standarder for IT producenterne men der er en potentiel trussel i at fælles standarder vil give kunderne mulighed for at vælge mellem produkter fra flere producenter.

Det mest alment kendte udtryk for denne situation er nok Microsoft Office. Hvorfor er det så udbredt? Det er absolut ikke billigt. Man har i årevis kunne andre billigere kontorpakker, med nogenlunde samme funktionalitet og de sidste par år endda kunne få OpenOffice helt gratis. Grunden til Microsoft Office er så udbredt er selvfølgelig bl.a. at det er kendt, men i langt højere grad at elektronisk udveksling mellem firmaer ofte sker i Microsoft Office formater frem for en fælles industri standard. Hermed bliver alle nød til at have Microsoft Office hvis de skal dele dokumenter på tværs af organisationer og de skal i de fleste tilfælde endda have samme version af Microsoft Office.

Her har vi så en af grundene til at IT standarder er blevet et politisk emne. Det er altså ikke producenterne der har glæde af at der kommer standarder, men derimod brugerne af produkterne. Og den absolut største bruger gruppe af IT produkter er offentlige og statslige organisationer. Samtidig bestemmer det offentliges brug af produkter ofte hvilke produkter borgerne skal bruge.

Hvis man vil have indflydelse på hvad der sker i det offentliges brug af IT skal det altså ske politisk og hvad det offentlige bruger har direkte indflydelse på hvad du og jeg skal bruge. Her er et par eksempler på den tætte sammenhæng mellem det offentliges valg og vores valg som borgere i danmark.

  • Elektronisk breve fra det offentlige. Det offentlige vælger at samarbejde med e-boks.dk og vi skal alle benytte det firma.
  • Digital signatur. Det offentlige vælger TDC og vi skal alle bruge TDC’s digitale signatur
  • Jobcenter (AF). Regeringen vælger at alle skal gå elektronisk på jobnet en gang om ugen – Alle arbejdsløse skal have adgang til og forståelse for IT.

Listen kunne fortsætte.

Desværre ser vi i disse år at politikerne sætter deres lid til kortsigtet løsninger og snævre økonomiske betragtninger på IT området. Det betyder at man arbejder for at beholde status quo og dermed den eksisterende Microsoft binding fremfor bevist at arbejde for en løsrivelse fra Microsoft ved at kræve at der bruges åbne standarder hvor de findes og arbejde for dannelse af åbne standard på de områder hvor de endnu ikke findes.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.