Endnu en misforstået ydelse.

Jannik Poulsen kører taxa i og omkring Roskilde. Han oplever hver uge, hvordan folk misbruger taxa-ordning til biografture og restaurantbesøg.

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-04-15-taxachauffoer-koerer-folk-i-biografen-paa-kommunens-regning

Der er bare den krølle på historien at det netop er det ordningen er lavet til. Den skal være med til at sikre at handikappede kan deltage i det sociale liv i samfundet.

“Flextrafik omfatter kun kørsel til fritidsformål som eksempelvis besøg hos familie og venner, indkøb og kulturelle aktiviteter. Kørsel til behandling eller terapi hos eksempelvis lægen, hospitalet, fysioterapeuten eller tandlægen udføres ikke af Flextrafik.”

http://hjaelpemidler.roskilde.dk/moviaflextrafik.asp

Det som Taxachaufføren har så ondt i røven over er altså netop det som ordningen skal bruges på.

“- Jeg bliver sendt ned til Møllehusvej ved busstoppestedet, og da jeg kommer frem, så trykker jeg næste adresse og kan se, at kunden skal sættes af på Ros Torv, og der er ingen behandlingssteder derude, slet ikke som er åbne på en torsdag aften. Der er kun restauranter og biografer, fortæller Jannik Poulsen.”

Men som der står omkring flextrafik:

“Kørsel til behandling eller terapi hos eksempelvis lægen, hospitalet, fysioterapeuten eller tandlægen udføres ikke af Flextrafik.”

Så han ved altså simpelthen ikke hvad han taler om. Det bliver så endnu mere absurd når man længere nede kan læse at også en Venstre politiker Martin Damm som er Borgmester har samme fejlopfattelse:

“- Problemet er, at der hvor vi har busser til at køre, der begynder folk at køre med flexture, og det betyder, at vi begynder at konkurrere med vores egne busser, men også med taxaerne, fordi taxaer kører typisk i de store byer, og nu kommer vi pludselig med en taxa-ordning, der er finansieret af skatteyderne, siger Martin Damm, der ud over at være borgmester i Kalundborg også er formand for Kommunernes Landsforening.”

Problemet er bare at ordningen (I hvert fald i Roskilde) kun er til handikappede er bl.a. opfylder disse betingelser:

“Du skal være så svært bevægelseshæmmet, at du ikke kan benytte de offentlige trafikmidler.

Du skal være kørestolsbruger eller have et ganghjælpemiddel som eksempelvis rollator, gangbuk eller albuestokke. Kørestol eller ganghjælpemiddel skal være bevilliget af det offentlige/kommunen.”

Så hvis nogen kan misbruge ordningen er det altså fordi kommunen har fejlbehandlet deres ansøgning.

Man kan så undre sig over at TV2 agerer mikrofonholder i et indslag der så tydeligt er faktuelt forkert både omkring hvad politikeren og taxachaufføren siger. Hvorfor har man ikke fundet nogen som kunne fortælle hvordan virkeligheden er?

Det er simpelthen endnu et eksempel på underlødige Dansk Journalistik fra et medie som burde have penge nok til at lade en medarbejder foretage de par Google søgninger det tog mig 5 minutter at lave.

Oplevelser med MS Windows 10

I December 2015 tog jeg springet til Windows 10. Min overgang fra Windows 7 til Windows 10 har langt fra været let og problemfri. I øjeblikket overvejer jeg alvorligt om jeg ikke går tilbage til Windows 7 for at undgå de problemer jeg oplever. Her er nogle af dem i punktform:

  • Nvidia drivere er ikke stabile. Skiftende opløsninger tilgængelige
  • Egde tager kontrol med .htm og html filer selv om jeg har sat Firefox som default browser. Jeg har prøvet med binding på program niveau og på filniveau. Det holder ikke mere end 2-3 timer eller til næste genstart. Dette er opstået efter en Windows opdatering imellem jul og nytår.
  • Som med Edge er det med mp4 o.a. at Film & TV programmet tager kontrol.
  • Forsøger jeg at arbejde med filer i et bibliotek hvortil der f.eks. Downloades til opdaterer visningen så hurtigt at man ikke kan arbejde med filerne. Løsningen er at oprette et underbibliotek og så flytte filerne ind der og arbejde på dem og når man er færdig så flytte dem tilbage til hovedbiblioteket.
  • Efter opdatering til Windows 10 fejler Internet sider og skal så genindlæses med F5. Om det er et Windows 10 problem eller om jeg samtidig har fået et problem med min Internetforbindelse er pt. Uklart. Det virker dog lidt søgt at der netop samtidig med skiftet til Windows 10 skulle opstå problemer med min Internet forbindelse.
  • Desktoppen hænger 20-30 sek. med jævne mellemrum.

Der største problem er at Microsoft ikke er på nettet med løsninger på de problemer folk skriver til dem. Det er en problemstilling der altid har været med Microsoft. Man er som bruger henvist til tredjeparts fora som endnu ikke er på plads med Windows 10 løsninger.

Det gør at Windows 10 endnu ikke er rigtig klar til almindelige brugere og der efter min vurdering vil gå i hvert fald  6-7 måneder før alle drivere er endeligt på plads og de mest almindelige fejl har løsninger gennem opdateringer, på nettet eller workarounds man kan bruge.

Side24 har været nede nogle dage.

Som enkelte har bemærket har hjemmesiden været nede i nogle dage. Det var helt min egen skyld, da jeg kom til at save grenen jeg sad på over. 🙂

Da jeg skulle tage en sikkerhedskopi fik jeg slettet et par vigtige filer så hjemmesiden gik i sort. Da jeg så ville bruge uheldet til at lave lidt tiltrængt oprydning gik det helt galt og jeg fik slettet for meget i den tilhørende database.

Det har derfor taget lidt tid at få samlet op på alle de løse ender og lagt systemet rigtigt op igen og forhåbentlig med alle sider m.v. på plads.

Ekstraordinært afdelingsmøde

Så fik vi det tåbelige ekstraordinære afdelingsmøde i beboerforeningen. 2 timers fnidder fnadder om nogle engangsbeløb på sammenlagt ca 10.000,- kr. Det skal så lige sætte i forhold til at afdelingen har et samlet budget på ca. 22 mill. kr. per år.

Alene vores aktivitetsbudget, altså de penge der er afsat til aktiviteter for beboerne er på ca. 100.000,- om året.

Alligevel sidder der altså en lille gruppe på måske 8-10 beboere af en beboermasse på ca. 260 lejemål som mener det er meget forkert at bestyrelsen har brugt 1.500 kr. til en dyrlæge regning, samtidig med at de fremhæver hvor meget dyrevenner de selv er.

Den slag dobbeltmoral kan jeg bare ikke klare. For mig viser det med alt tydelighed at beboerdemokratiet har fejlet. At tro man kan overlade de socialt dårligt stillede større beslutninger må siges at være særdeles optimistisk. Mange af dem kan ikke engang klare deres eget budget og da slet ikke et million budget, med regler og vedtægter for hvordan de skal bruges.

Der er en himmelråbende mangle hos disse beboere og de burde aldrig sættes i en situation hvor de skal deltage i den slags beslutninger.

Så længe politikerne fastholder at de skal deltage på lige fod med de ressource stærke beboere kommer almennyttige boliger aldrig til at stå højt på rangstigen. Det er simpelthen ikke menneskeligt muligt at fastholde ressource stærke i et beboerdemokrati, når de bliver udsat for den slags.

Almen bolig og demokrati

Da politikerne i sin tid lavede loven om almennyttig boligbyggeri blev en af grundstenene et beboerdrevet demokrati. Jeg har de seneste 10+ år levet i en sådan bebyggelse og må konstatere at det ikke er uden udfordringer.

Jeg bor i bebyggelsen Knolden under Boligselskabet Sjælland. Gennem årene har jeg oplevet flere demokratiske mangler, som groft kan inddeles i to hovedkategorier. Den første kategori er boligselskabet. Da man politisk lavede loven gik man ikke langt nok med at sikre demokratiet mod et emsigt boligselskab. Der mangler simpelthen nogle tidsrammer for hvornår et demokratisk vedtaget projekt skal foreligge til økonomisk godkendelse. Den anden er manglende demokratisk forståelse blandt beboerne og det er faktisk langt værre, for dels øger det problemet omkring boligselskaberne og deres magtposition og dels medfører det en ugunstig måde at gennemføre beboerdemokratiet på i en sådan grad at man må spørge sig selv om det overhoved var klogt at indbygge demokrati i boligformen.

Læs resten

ComputerCity dårligt valg

Som jeg skrev i går er jeg mildest talt ikke tilfreds med den behandling jeg har fået hos ComputerCity. Det er ganske horribelt at behandle sine kunder sådan og jeg synes det værste er at der faktisk ikke burde være en modsætning.

Den Ass. butikschef (står på hans navneskilt) kunne simpelthen have hørt på hvad mit problem var og taget kontakt til deres værksted for så havde vi sikkert fundet en løsning i alt fredsommelighed. Jeg sidder selv dagligt med reparationer af IT udstyr og ved hvordan man kan få en forkert opfattelse af en fejl og den derfor ikke fremtræder under de tests man laver.

Der er simpelthen ingen god grund til at han på den måde fokuserer på om de penge skulle betales eller ej. Spørgsmålet var i sit udgangspunk at fejlen var erkendt tidligere på værkstedet og forsøgt løst, men nu kunne de så ikke genfinde samme fejl. Det burde være klart at jeg så må stille spørgsmål om den gennemførte test var korrekt.

Men i stedet for at fokusere på problemstillingen vælger ass. butikschef at fokusere på at der ingen fejl er fundet og han vil på ingen måde tage stilling til reklamationen eller dens historie. Hvad han i stedet vælger er at angribe mig og min “klage” over værkstedet som et personligt angreb på ham selv og med en antydning af at jeg ikke har behandlet de ansatte i butikken ordenligt. Det vil jeg god slå fast at jeg aldrig har angrebet ham eller hans personale og det er en anklage der er taget helt ud af den blå luft.

Hvad jeg påpegede var at jeg ikke forstod butikkens håndtering af reklamations sager, når de ikke vil hører på indholdet af reklamation og at jeg selvfølgelig ikke vil betale for en undersøgelse som jeg ikke umiddelbart kan tage for gode vare.

Nu kunne man tro at den ass. butikschef bare havde en dårlig dag, men et opslag på trustpilot.dk og andre sites viser desværre at det faktisk er en hel almindelig måde for ComputerCity at behandle reklamationer på.

I sidste ende er det den absolutte manglende kommunikation fra ComputerCity der får det hele til at bryde sammen. Havde de påvist at de/deres værksted faktisk havde testet rigtigt og at de mod forventning kunne påpeget hvordan jeg havde fejlbetjent udstyret, så havde jeg selvfølgelig betalt dem for det stykke arbejde. Som det står havde jeg stadig en printer der ikke virker og de har en utilfreds (tidligere) kunde. Men det er deres valg, ikke mit.

Dårlige oplevelse med reklamation

For første gang i min tid som kunde hos ComputerCity har jeg haft brug for deres reklamations service og jeg må desværre konstatere at den stinker ud over alle grænser.

Det startede sådan set godt nok, men afslutningen på sagen stå meget tilbage af ønske. Jeg købet en printer i December 2014. I Marts 2015 konstaterer jeg en fejl på printeren og indlevere den til reparation med en fuldstændig beskrivelse af fejlen og de tiltag jeg har gjort for at konstaterer det faktisk er en fejl og spørger i den forbindelse om der er andet jeg kan teste. Det får jeg at vide der ikke er. Da den kommer tilbage har værkstedet skiftet nogle dele men efter test konstaterer jeg den stadig har den samme fejl og jeg indlevere den selvfølgelig igen.

Nu kommer den så tilbage med besked fra værkstedet at der ingen fejl er og jeg skal betale for test af systemet. Jeg rejser problemstillingen overfor medarbejderen om at det er den samme fejl og da han ikke kan tage beslutning på området tilkalder han den ass. butikschef (stå der på hans navneskilt) og hans først ord til mig er stor set at jeg jo har skrevet under på at jeg vil betale.

Jeg prøver nu at forlægge ham at der må være en fejl i den måde værkstedet har opfatte fejlen på i den anden omgang, men han vil overhoved ikke hører på noget og fortsætter med at jeg har underskrevet o.s.v. krydret nu med anklage om at jeg ikke taler ordenligt til medarbejderne og så kører vi ud af den tangent.

Lad os bare konstaterer at han efter min opfattelse ikke på nogen måde var løsningsorienteret, men kun fokuseret på de penge han mente jeg skulle betale og i øvrigt ikke ønskede at tale om sagen.

Da det stod ham klart at jeg ikke under nogen omstændigheder ville betale udleveret han i sidste ende printeren med besked om at så måtte jeg tage den gennem forbrugerklagenævnet.

Enden på det hele er at jeg stadig står med en printer der fejler og en grim smag i munden for den behandling jeg har fået hos ComputerCity Roskilde.

I sidste ende tror jeg at jeg vælger at tage tabet og smide printeren ud, for jeg magter ikke at starte hele klageapparatet med det tilhørende tab af tid.

Det er sikkert sidste gang jeg handler hos ComputerCity efter denne behandling, føj for en stinker. 🙁

CloneZilla Hack – spørg ikke om sprog og tastatur

På arbejde bruger jeg CloneZilla Live til at genetablere nogle Windows maskiner. I den forbindelse var jeg træt af hver gang at sætte sprog og tastatur op.

Løsningen for mig var at går ind under biblioteket /syslinux og redigere direkte i filen syslinux.cfg

Rettelserne var under de relevante punkter at indsætte

  • locales=en_US.UTF-8
  • keyboard-layouts=dk

for henholdsvis engelsk sprog og dansk tastatur layout.

Bemærk at det formentligt ikke er den officielle måde at gøre det på og derfor ikke nødvendigvis virker i andre sammenhæng.

Jeg brugte Linux til at rette i filen. Hvis du benytter Windows, så vær opmærksom på at skrive filen tilbage i Linux/Unix utf-8 format og ikke i Windows format. Hvis du skriver i Windows format er det ikke sikkert det virker efterfølgende.

Mit Parti

En samling meninger baseret på hændelser i det politiske landskab. Jeg vil prøve at få lagt en linje i de meninger jeg overordnet har. Dels som hjælp til at vælge parti til det kommende folketingsvalg, men også mere generelt.

Jeg er løbende enig med forskellige partier inden for forskellige områder. Det kan være Enhedsliste, Venstre, Dansk Folkepart eller andre. Hvis jeg skulle gå ind i politik ville det altså ikke være som medlem af et af de eksisterende partier, men mit eget. Der af overskriften.

Hvis du er enige eller uenig i mine holdninger, så kommenter gerne, men jeg ser helst velbegrundede kommentarer. Velbegrundet er ikke en eller anden tilfældig statistik eller meningsmåling. I hovedreglen giver jeg ikke meget for statistik fordi folk typisk ikke er i stand til at læse dem rigtigt og statistikkerne typisk er bestilt arbejde med en klar præference indbygget. Så hvis du bruger statistik eller meningsmålinger i dine kommentarer, så forvent et skulle stå på mål for hvordan de er fremkommet og hvem der har bestilt dem.

Je suis Charlie

Det feje og umenneskelige angreb var ikke kun et angreb på ytringsfriheden og demokratiet. Vi må aldrig glemme at det først og fremmest var et angreb på mennesker. Mennesker med familier, venner og bekendte.

Det var et angreb på de mennesker som vælger at benytte sig at ytringsfriheden og demokratiet. Det var et angreb på os alle som vil demokrati, debat og ytringsfrihed.

Dette var en terrorhandling udført af små uslinge uden menneskelighed. Udført for at knægte vores ret til selv at bestemme over vores liv og med det ene mål at bringe os alle under diktaturets åg.

Dette er vores tids nazister og medløbere og vores tids verdenskrig. Der er ingen fredelige sameksistens med disse uslinge og det er på tide vi jager dem i alle afkroge og udstiller dem og deres medløbere som de svinske barbare de er.

Det må aldrig blive en krig mod alle muslimer, men det skal være en krig om alle der ikke vil ytringsfrihed og demokrati uanset hvilken politisk eller religiøs overbevisning de måtte have.

Dette er en kamp for retten til at være et dumt svin i tegning, billeder og ord, men aldrig i handling. For ytringsfrihed er kun noget værd hvis alle har rettigheden til at ytre sig og demokratiet virke kun hvis der er ytringsfrihed. En begrænsning i ytringsfriheden er en begrænsning i demokratiet.

Ofrene for denne afskyelige handling skal hædres for deres uselviske brug af ytringsfrihed og deres støtte til demokratiet. De skal hædre ikke som soldater i en krig, men som de mennesker de var med deres tanker, drømme og talenter. Mennesker som udfordrede vanetænkningen og doktriner. Mennesker der med bl.a. humor og satire viste at vi alle med menneskeligheden i behold kan udvikle os og være med til at skabe en bedre og friere verden. De var mennesker der alle arbejde med og støttede ytringsfrihed og demokrati. Fra tegner til betjent var de alle aktive støtter af den vestlige demokratiform og de blev alle ofre for snævertsynet, uvidende og småtbegavede uslinge med en religiøs bog i hånden, som de ikke engang kan læse rigtigt.

Je suis Charlie – hvil i fred.